ABU-Fair Employment Code Internationale medewerkers

Het uitzendbureau dat jou werk aanbiedt is gecertificeerd bij de ABU. Dit betekent dat het uitzendbureau zich onafhankelijk laat controleren op het correct toepassen van wetten en regels. Het ABU-uitzendbureau zorgt er ook voor dat jij duidelijk en correct geïnformeerd wordt over werken en wonen in Nederland. Dat doen zij samen met het recruitmentbureau in jouw land van herkomst. Behalve het correct volgen van wet- en regelgeving, kun jij het volgende verwachten van het uitzendbureau dat gecertificeerd is bij de ABU:

Wat kun je van het uitzendbureau verwachten?

 • Werving en selectie: het uitzendbureau zorgt ervoor dat het recruitmentbureau in jouw land van
  herkomst de richtlijnen uit het ABU-Fair Recruitment Charter toepast. Jouw recruiter deelt dit charter en
  de bijbehorende informatie en het voorlichtingsmateriaal.
 • Contract: de uitzendovereenkomst en de bijbehorende stukken zijn zowel in het Nederlands als in jouw
  eigen landstaal voor jou beschikbaar.
 • Beloning: je krijgt, in vergelijking met Nederlandse uitzendkrachten, gelijk loon voor gelijk werk, conform
  de regels van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).
 • Registratie: het recruitmentbureau en het uitzendbureau leggen jou de registratieregels in Nederland uit.
  De Nederlandse wet vraagt van jou om je correct te laten registreren in de basisregistratie van de
  overheid. Het recruitmentbureau geeft jou in je land van herkomst de eerste informatie over het verschil
  tussen de twee registratie-mogelijkheden in Nederland: de registratie als niet-ingezetene (RNI) en de
  registratie als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). Voldoe je aan de RNI-regels, maar wil
  je je liever registreren als ingezetene in de BRP? Vraag of dit mogelijk is in de gemeente waar jij gaat
  wonen. Niet alle gemeenten maken dit mogelijk. Het uitzendbureau kan jou verder helpen met de
  registratieregels.
 • Huisvesting: het recruitmentbureau geeft jou de eerste noodzakelijke informatie over wonen in
  Nederland. Je krijgt hierover ook een animatievideo te zien. Jouw recruiter vertelt je over de
  huisvestingsmogelijkheden. Ook krijg je informatie over de voorwaarden als je ervoor kiest om het
  uitzendbureau de huisvesting te laten regelen voor jou. Je mag ook zelf huisvesting zoeken. Als je het
  uitzendbureau vraagt om huisvesting te regelen, dan is de volgende informatie voor jou belangrijk:

  • Huisvesting die wordt geregeld door het uitzendbureau is gecertificeerd bij de organisatie SNF.
   Dat betekent dat de huisvesting wordt gecontroleerd op belangrijke onderdelen. Op de
   volgende website is informatie over het SNF-keurmerk en het SNF-klachtenportaal te vinden:
   https://www.normeringflexwonen.nl/information-for-residents
  • Het uitzendbureau kan voor het gebruik van huisvesting kosten bij jou in rekening brengen.
   Deze kosten zijn niet hoger dan de werkelijke kosten van de huisvesting. Het uitzendbureau
   mag hiervoor maximaal 25% van het wettelijke minimumloon inhouden op jouw loonstrook. Wil
   jij de kosten van de huisvesting op jouw loonstrook laten inhouden? Vraag dit dan via een
   schriftelijke volmacht aan het uitzendbureau. Zijn de kosten voor het gebruik van de huisvesting
   hoger dan 25% van het minimumloon? Dan mag het deel van de kosten voor het gebruik van
   de huisvesting dat boven het minimumloon wordt verdiend, ook worden ingehouden. Je hoort
   vooraf over de kosten van de huisvesting.
  • Zegt het bedrijf waar je werkt het contract voortijdig met jou op? Dan geeft het uitzendbureau
   jou de mogelijkheid nog minimaal vijf nachten de huisvesting te huren. Je kunt het
   uitzendbureau vragen of je de huisvesting nog langer kunt huren. Door het woningtekort in
   Nederland lukt dit niet altijd. ABU-uitzendbureaus die actief zijn in gemeenten met
   woningtekorten vragen aan de gemeente en aan huisvestingsorganisaties om meer
   gecertificeerde huisvesting te bouwen.
  • Je kunt het uitzendbureau altijd vragen om algemene informatie over andere
   huisvestingsmogelijkheden in de regio.
 • Boetes en schadevergoedingen: het uitzendbureau mag alleen justitiële en bestuurlijke boetes
  verrekenen op jouw loonstrook. Een voorbeeld hiervan is een verkeersboete die je zelf hebt gekregen.
  Het verrekenen van andere soorten boetes op de loonstrook is verboden. Je kunt wel aansprakelijk
  worden gesteld voor schade die je opzettelijk of vanuit bewuste roekeloosheid toebrengt aan de
  werkgever of de verhuurder. De schadevergoeding is dan maximaal de werkelijke herstelkosten van het
  beschadigde object.
 • Voorlichting: het uitzendbureau zorgt er samen met het recruitmentbureau voor dat jij wordt voorgelicht
  over werken en wonen in Nederland, voordat je contracten of pre-contracten tekent in jouw land van
  herkomst. Het recruitmentbureau volgt daarvoor de richtlijnen op uit het bijgevoegde ABU-Fair
  Recruitment Charter.
 • Taal en integratie: het uitzendbureau wijst je in jouw beginperiode in Nederland op de beschikbare
  mogelijkheden bij de gemeente om taalcursussen te volgen. Niet iedere gemeente biedt taallessen aan.
 • Klachten: het uitzendbureau moet jou een toegankelijke klachtenprocedure bieden. Komt jouw
  recruitmentbureau en/of uitzendbureau een toezegging uit dit document niet na? Dan kun je hierover een
  klacht indienen bij het uitzendbureau. Als de klacht niet wordt opgelost, dan kun je de klacht ook
  indienen bij het ABU-meldpunt. Stuur dan een e-mail naar: complaints@abu.nl. Noem in je melding in
  ieder geval de naam van het uitzendbureau en omschrijf je klacht. De ABU pakt de klacht dan zo
  spoedig mogelijk op.

Wil jij de code in je eigen taal lezen, dat is mogelijk. Hiervoor zijn door de ABU diverse landingspagina’s ontwikkeld. Surf via de onderstaande links naar de juiste pagina.