OTTO Media

14 feb 2017
OTTO Work Force kantoor billboard

Arbeidsmigranten dragen jaarlijks €400 miljoen bij aan de economie

Categorie: Blog

Groot positief netto effect op de schatkist in Nederland

  • Wanneer alle inkomsten en kosten voor Nederland worden opgeteld draagt een arbeidsmigrant netto gemiddeld €1.800 bij aan de Nederlandse economie (2012). Dit is geen toevallig resultaat gebaseerd op willekeurige veronderstellingen; het effect is door SEO berekend op zo actueel mogelijke gegevens. Wanneer dit getal conservatief door wordt getrokken naar 2017 dan mag uitgegaan worden van een netto bijdrage van jaarlijks minimaal €400 miljoen aan de Nederlandse schatkist.
  • De positieve effecten worden verder gestuwd vanwege de hoge arbeidsparticipatie van met name arbeidsmigranten uit MOE-landen en kenniswerkers. De verwachting is dat er de komende jaren veel meer kenniswerkers komen en nodig gaan zijn vanwege de arbeidskrapte. Verwacht mag daarom worden dat de netto bijdrage per arbeidsmigrant verder toe gaat nemen.

Nauwelijks negatief effect op Nederlandse arbeidskrachten

  • Verdringingseffecten en looneffecten van tijdelijke migratie zijn er nauwelijks. Als er al significante effecten gevonden worden, zijn die effecten klein. Ter indicatie: bij een verdubbeling van het aandeel langdurige arbeidsmigranten uit de MOE+-landen daalt het gemiddelde loon in de laagste inkomensklasse met 0,3%. Ook blijkt dat arbeidsmigranten vaak zorgen voor nieuwe banen, in plaats van dat ze Nederlandse arbeidskrachten vervangen.
  • Een belangrijke nuance is dat er op lokaal en sectoraal niveau wel degelijk problemen, zoals onderbetaling of verdringing, voordoen.

Netto positief effect in heel EU

  • De discussie of arbeidsmigratie een last of een lust voor nationale economieën is, is in alle ontvangende landen een thema. Dit is echter onterecht, zo blijkt o.a. ook uit meer recente cijfers (oktober 2016) van de impact van arbeidsmigranten op Groot-Brittannië. Het Centre for Economic Policy Research komt tot exact dezelfde conclusies als SEO in 2012.
  • Naast het positieve economische effect wordt ook het dempende effect op arbeidskrapte door vergrijzing genoemd als belangrijk effect. OECD en de Europese Commissie benadrukken dat vooral West-Europese landen niet zonder kunnen.