OTTO Media

24 apr 2018
OTTO Work Force kantoor billboard

Bouwend aan een toekomst in Nederland

Categorie: Blog, Nieuws

De toekomst voor arbeidsmigranten in Nederland

Het Sociaal en Cultureel Planbureau in Nederland heeft vandaag een rapport gepubliceerd met de titel ‘Bouwend aan een toekomst in Nederland’. Het rapport gaan over arbeidsmigranten in Nederland en de conclusie is dat zij veel en hard werken en positief zijn over Nederland, maar dat zij hier vaak onder hun niveau werken. Ook geven ze aan dat zij zich nog vaak tweederangsburgers voelen, ook al wonen ze hier al langer.

CEO Frank van Gool en ook ABU-directeur Jurriën Koops hebben al vaker aangegeven dat Nederland zuinig moet zijn op arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn de komende twee jaar dan ook keihard nodig om de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Bovendien doen buitenlandse werknemers momenteel het werk waar Nederlandse krachten niet voor te porren zijn. Het SCP-rapport onderbouwt nogmaals dat Nederland zuinig moet zijn op haar arbeidsmigranten willen ze in de toekomst voor Nederland kiezen. En dat is geen makkelijke klus. Veel arbeidsmigranten staan niet te popelen om naar Nederland te komen, meent Van Gool. ,,We staan niet eens in de top drie. Scandinavische landen, Duitsland en Engeland zijn aantrekkelijker vanwege de hogere lonen.”

Inleiding rapport

De uitbreiding van de EU in 2004 met een aantal landen uit Midden- en Oost-Europa heeft geleid tot aanzienlijke migratiestromen binnen de Europese Unie. In de eerste jaren waren er nog restricties om op de Nederlandse arbeidsmarkt te werken, maar sinds 2007 is de arbeidsmarkt daadwerkelijk opengesteld. Sindsdien zijn er met name veel Polen naar Nederland getrokken om hier te werken. Inmiddels staan er circa 160.000 Polen in Nederland ingeschreven in het bevolkingsregister. De Poolse groep is daarmee in korte tijd uitgegroeid tot de in omvang zesde migrantengroep in Nederland.

We kijken in deze studie naar de leefsituatie van Poolse migranten die zich na 2004 in Nederland hebben ingeschreven. Wat zijn de kenmerken van deze groep; en wat is hun verblijfsperspectief? Wat is hun positie op de arbeidsmarkt en welke veranderingen zien we? Hoe ervaren zij Nederland en hoe voelen zij zich hier? Voor dit onderzoek zijn ruim 1100 Poolse migranten ondervraagd die zich tussen 2004 en 2015 in Nederland hebben gevestigd.

Klik hier voor het hele rapport op de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau.