OTTO Media

31 aug 2017
werken bij vergadering OTTO Work Force

De OTTO Kwartaalrapportage is gepubliceerd – met special huisvesting arbeidsmigranten

Categorie: Blog, Nieuws

De economische groei die Nederland in 2016 beleefde wordt ook in 2017 doorgetrokken. Na jaren van herstel en lichte groei komt de Nederlandse economie in 2017 écht op stoom en gaan we krachtig voorwaarts. In de OTTO Kwartaalrapportage hebben wij weer alles voor u op een rijtje gezet. Als marktleider op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling willen wij u periodiek bijpraten over de relevante ontwikkelingen op het gebied van economie, arbeidsmarkt, de flexbranche en de rol die wij daarin spelen.

Deze Kwartaalrapportage zoomt in op de prestaties van de economie en wat ons te wachten staat. Daarbij spelen wij zélf, bedrijfsleven, werknemers en consumenten, uiteraard een belangrijke rol. Tevens zoomen we in op Europa en staan we specifiek stil bij de huisvesting van arbeidsmigranten. De groei van het aantal arbeidsmigranten wordt vooral gestuwd door de aantrekkende economie en arbeidsmarkt enerzijds en de opkomende arbeidskrapte in bepaalde regio’s in Nederland anderzijds. Het huisvesten van arbeidsmigranten begint te wringen.

Download hier de zesde OTTO Kwartaalrapportage.

Wilt u de OTTO Kwartaalrapportage voortaan als eerste ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar marketing@OTTOworkforce.eu.

Achtergrondinformatie
Marktleider internationale arbeidsbemiddeling OTTO Work Force komt vanaf januari 2016 ieder kwartaal met een rapportage over de laatste ontwikkelingen binnen de internationale arbeids- en flexmarkt. De Nederlandse arbeidsmarkt internationaliseert in hoog tempo en de vraag naar arbeidsmigranten zal toenemen, maar gegevens hierover worden niet structureel bijgehouden en geanalyseerd. OTTO Work Force merkt dat bedrijven echter wel behoefte hebben aan dergelijke informatie. Reden genoeg voor de arbeidsbemiddelaar om ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven inzichtelijk te maken met kwartaalrapportages.