OTTO Media

12 nov 2019
logo Rieff

Dringende oproep aan gemeente voor oplossing wooncomplex arbeidsmigranten

Categorie: Blog, Nieuws

‘Den Haag zet in één klap 190 mensen op straat’

Een menselijk drama voor de bewoners en ook nog eens zware economische schade voor de gemeente Den Haag zelf. Zo noemt complexbeheerder Rieff de uitkomst van een kort geding om het wooncomplex voor arbeidsmigranten aan de Calandkade voor 15 januari 2020 te moeten ontruimen. Rieff heeft de gemeente Den Haag met een spoedappel gedagvaard om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Rieff is beheerder van een complex aan de Calandkade in Den Haag, waar 190 arbeidsmigranten wonen. Het complex is in 2013 gerealiseerd, mede op verzoek van het stadsbestuur dat destijds vreesde voor een dreigend tekort aan woonruimte voor arbeidsmigranten. Afgesproken werd dat er een contract zou komen voor de duur van twee keer vijf jaar, onder meer om het project rendabel te houden. Die belofte wordt nu door de gemeente gebroken. Middels een kort geding heeft Den Haag de ontruiming van het terrein afgedwongen, waarbij het aangeeft dat er een spoedeisend belang voor is.

Frank van Gool is CEO van OTTO Work Force, dat de werknemers in het complex heeft ondergebracht. Hij begrijpt niet waar de plotselinge ommezwaai van de gemeente vandaan komt. “In de herfst van 2016 zijn er gesprekken gevoerd om het contract, zoals afgesproken, met vijf jaar te verlengen. De gemeente kwam in diezelfde periode nota bene bij ons met de vraag of het COA het complex tot en met 2023 kon huren voor het onderbrengen van vluchtelingen. Nu draait de gemeente als een blad aan de boom plotseling om en zegt de huur op. Het spoedeisend belang ontgaat ons volledig, omdat de gemeentelijke plannen voor de inrichting met groen en de inrichting van een niet noodzakelijke verbindingsweg op het terrein pas staan gepland voor 2024.”

Los van de praktische gevolgen wijst Van Gool ook op de menselijke gevolgen. “De gemeente Den Haag zet in één klap 190 mensen op straat. Dat is in mijn ogen inhumaan. Arbeidsmigranten nemen een essentiële plek in binnen Nederland, en ook in de regio Haaglanden. Het gaat om tienduizenden, hardwerkende mensen, die het werk doen waar bedrijven geen personeel voor kunnen vinden en zonder wie de regionale economie fikse schade zou oplopen Daarbij komt nog dat de sluiting ook invloed heeft op het nijpende woningtekort in Den Haag. De bewoners van het complex aan de Calandkade willen allemaal langer in Nederland blijven, waardoor zij bij sluiting ook de reguliere huurmarkt opgaan. Den Haag creëert met deze beslissing een nieuw probleem in plaats van dat het er een oplost.”

Het Haagse Gerechtshof buigt zich binnenkort over het spoedappel dat is aangespannen door Rieff. Van Gool dringt daarnaast aan op spoedoverleg met de gemeente en hoopt dat er op korte termijn een oplossing komt die voor iedereen passend is. Hij heeft hiervoor al contact gezocht met alle Haagse fractievoorzitters. “Het op korte termijn ontruimen is namelijk voor niemand wenselijk. Niet voor ons, niet voor de gemeente en zeker niet voor de bewoners. De oplossing is om de huurtermijn te verlengen. Een andere optie is een alternatief stuk grond van twee voetbalvelden groot in Den Haag voor een nieuw wooncomplex. Dit zou wat ons betreft een tussenoplossing zijn, maar de gemeente wijst iedere poging tot een gesprek met ons hierover af.”

Over Rieff

Rieff ontwikkelt, realiseert en exploiteert flexibele vormen van huisvesting, voornamelijk ten behoeve van arbeidsmigranten in Nederland. Rieff speelt op innovatieve en verantwoorde wijze in op de behoefte, veelal in samenwerking met in Nederland gevestigde gerenommeerde uitzendondernemingen, waaronder OTTO Work Force.