OTTO Media

10 feb 2017
frank-van-gool-otto-work-force

Forse omzet- en winstgroei OTTO Work Force in 2016

Categorie: Nieuws, Persberichten

Netto omzet stijgt met 8,4% en EBITDA stijgt met 54%

Nederlands grootste internationale arbeidsbemiddelaar OTTO Work Force boekte in 2016 een netto groepsomzet van €265,0 miljoen, hetgeen een stijging betekent van 8,4% in vergelijking met 2015. De EBITDA steeg in 2016 tov 2015 met 54% tot €9,7 miljoen . De omzet- en winststijging kwam zowel door de groeiende vraag naar arbeidskrachten als gevolg van een sterk economisch sentiment in Nederland en de sterke commerciële prestaties van OTTO.

Belangrijkste financiële resultaten:

  • ·         Netto groepsomzet in 2016 steeg met 8,4% naar €265,0 miljoen (2015: €244,8 miljoen)
  • ·         EBITDA in 2016 steeg met 54% naar €9,7 miljoen (2015: €6,3 miljoen)
  • ·         De netto winst is in 2016 met 103,4% gestegen tot €5,9 miljoen (2015: €2,9 miljoen)

Frank van Gool, Voorzitter Raad van Bestuur OTTO Work Force: “We zijn zeer tevreden met de omzet- en winstgroei die we in 2016 hebben behaald. Op commercieel vlak heeft OTTO sterk gepresteerd en we hebben vooral in Nederland en Polen meer bedrijven aan ons weten te binden en meer omzet weten te boeken. Dagelijks zetten ruim 16 duizend ervaren en goed opgeleide medewerkers van OTTO zich in bij onze klanten. Met ons specialisme in onder andere de logistiek zorgen we voor maximaal rendement en continuïteit voor onze klanten. We verwachten ook de komende jaren weer verder te kunnen groeien.”

E-commerce en logistiek stuwen de omzet omhoog
De omzet van OTTO werd omhoog gestuwd door een grotere vraag naar logistieke medewerkers door e-commerce bedrijven. OTTO heeft zich gespecialiseerd in het leveren van logistieke arbeidskrachten. Naast dat de conjunctuur minder vat heeft op de klanten van OTTO, profiteerde OTTO tevens van een beter economisch sentiment in Europa. In Polen nam de omzet van OTTO toe met ruim 40% als gevolg van een stijgende vraag naar administratieve en logistieke arbeidskrachten. OTTO heeft  in het afgelopen jaar gekeken naar de winstbijdrage van haar klanten , wat ervoor zorgde dat de winstgevendheid van de onderneming toenam. In zowel Nederland als in Polen heeft OTTO haar marktpositie verder weten te versterken.

Innovaties
OTTO heeft het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in innovaties zoals ‘Best Match’ en de ‘Virtual Warehousetrainer’. Door nieuwe online recruiteringsmethoden in te zetten zorgt OTTO ervoor dat de kwaliteit van de instroom van medewerkers verder verbetert. Een training aan de hand van een virtuele werkplek zorgt ervoor dat medewerkers nog beter voorbereid zijn op hun nieuwe werkomgeving en hun eerste werkdag. Daarnaast heeft OTTO een eenvoudige online tool ontwikkeld waarmee klanten en flexmedewerkers feedback kunnen geven. Met deze gegevens wordt de dienstverlening telkens verbeterd met als doel om de tevredenheid onder medewerkers en de klanten verder te verhogen.

Versterking Raad van Bestuur
In februari is de Raad van Bestuur van OTTO versterkt met de komst van Yolanda de Both (36) in de functie van CFO. Voor haar aantreden bekleedde Yolanda de Both verschillende managementfuncties bij Mars en Philips. Met het aantrekken van Yolanda de Both geeft OTTO invulling aan zijn ambitie om minimaal 50% van de (sub)topposities te laten bezetten door vrouwen.

WVA
OTTO heeft een voorziening genomen in verband met een discussie die het bedrijf voert met de Belastingdienst over de toepassing van de Wet Vermindering Afdracht (WVA). OTTO heeft, gebruik van gemaakt van de WVA, een overheidsregeling om educatie van medewerkers fiscaal te bevorderen. De situatie bij OTTO is niet uniek, veel bedrijven voeren op dit moment discussies met de Nederlandse autoriteiten over dit onderwerp. In de lopende procedure is voorlopig bepaald dat OTTO over de periode 2008-2011 een fiscale naheffing moet betalen. OTTO heeft tegen deze uitkomst hoger beroep aangetekend en het bedrijf ziet een goede uitkomst van dit beroep met vertrouwen tegemoet.

Indien OTTO onverhoopt toch in het ongelijk wordt gesteld en de naheffing moet betalen, is OTTO voldoende solide om aan deze verplichting te voldoen. De bedrijfsvoering van OTTO komt hiermee niet in het gedrang.