OTTO Media

16 feb 2017
OTTO Work Force kantoor billboard

Nederlandse arbeidsmarkt | Werkloosheid daalt in 2017 naar 5,3%

Categorie: Blog

Economische groei zorgt voor daling werkloosheid

  • De economische groei van het afgelopen jaar zorgde voor een sterke daling van de werkloosheid; de werkloosheid daalde van 6,9% in 2015 naar 6,0% in 2016. Het totale aantal werklozen daalde daardoor in 2016 voor het eerst sinds 2012 weer onder de half miljoen (499.000)1.
  • De economische groei zet in 2017 door en leidt tot een verdere toename van de werkgelegenheid. Doordat het arbeidsaanbod slechts beperkt stijgt, daalt de werkloosheid in 2017 dan ook naar 5,3%2.
  • Naar verwachting ligt het aantal werklozen in 2021 op 505.000, wat neerkomt op een werkloosheidspercentage van 5,5%6.

Beroepsbevolking en arbeidsparticipatie

  • De Nederlandse beroepsbevolking is de afgelopen jaren licht gegroeid, maar deze groei zal afvlakken als gevolg van vergrijzing en een daling van het geboortecijfers3. De beroepsbevolking groeit tussen 2018 en 2021 naar verwachting met 0,8%.
  • De stijging van de beroepsbevolking komt voornamelijk doordat de werkzame beroepsbevolking langer doorwerkt, wat tevens betekent dat het personeelsbestand vergrijst45.
  • De arbeidsparticipatie vertoonde tot 2013 een stijgende lijn (70,6%), maar is daarna licht gedaald tot 70,1% in 2016.
  • Wel stijgt de arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen; de bruto arbeidsparticipatie van 60- tot 65 jarigen is zelfs toegenomen van 22,5% in 2003 naar 55,9% in 2015.