OTTO Media

08 jan 2016
OTTO Work Force kantoor billboard

OTTO start met rapportages over internationale arbeidsmarkt

Categorie: Persberichten

Behoefte aan informatie om te kunnen voorbereiden op de toekomst

Marktleider internationale arbeidsbemiddeling OTTO Work Force komt vanaf deze maand ieder kwartaal met een rapportage over de laatste ontwikkelingen binnen de internationale arbeids- en flexmarkt. De Nederlandse arbeidsmarkt internationaliseert in hoog tempo en de vraag naar arbeidsmigranten zal toenemen, maar gegevens hierover worden niet structureel bijgehouden en geanalyseerd. OTTO Work Force merkt dat bedrijven echter wel behoefte hebben aan dergelijke informatie. Reden genoeg voor de arbeidsbemiddelaar om ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven inzichtelijk te maken met kwartaalrapportages.

OTTO Work Force heeft door zijn netwerk van 45 kantoren in West, Centraal- en Midden-Europa een goed beeld van de ontwikkelingen in de Europese arbeidsmarkt. Frank van Gool, CEO OTTO Work Force: “De komende jaren zal de Nederlandse arbeidsmarkt ingrijpend veranderen. Als de economische groei op het huidige niveau doorzet zal er in 2020 weer een tekort zijn aan arbeidskrachten. Je ziet dit nu al, arbeidsmigranten zijn een uitkomst voor het oplossen van tekorten op de arbeidsmarkt. Bedrijven zullen in de toekomst nog vaker structureel een beroep doen op arbeidsmigranten. Het is belangrijk dat dit onderwerp in kaart wordt gebracht. Zonder duidelijke informatie kan het Nederlandse bedrijfsleven zich op deze ontwikkelingen niet voorbereiden.”

In de eerste kwartaalrapportage valt te lezen dat er binnen de EU grote verschillen te zien zijn met betrekking tot de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. In 2005 stond Nederland er met een werkloosheidspercentage van 6,0%, zeer positief voor in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland (10,9%) en Polen (18,2%). Nu ziet het speelveld er echter heel anders uit. Duitsland heeft zich sterk verbeterd met een werkloosheidspercentage van momenteel slechts 4,5%. Ook de werkloosheid in Polen heeft zich sinds 2005 sterk verbeterd (nu 7,2%).

Toch laat de reportage ook voor Nederland bemoedigende resultaten zien. Voor het zesde kwartaal op rij is de werkloosheid gedaald, tot 6,8 procent in Q4 van 2015. Deze banengroei wordt vooral gestimuleerd door de uitzendbranche, hier kwamen in 2015 21.000 banen bij. Andere sectoren die banengroei laten zien zijn handel, vervoer en horeca, onderwijs, cultuur en recreatie en zakelijke dienstverlening. “We denken vaak dat arbeidsmigranten in de rij staan om hier te komen werken, maar we staan niet eens in de top 5 van populaire Europese landen voor arbeidsmigranten. Daarom moeten we nu al alle ontwikkelingen in kaart brengen, op de toekomst voorsorteren en ons land aantrekkelijker maken voor deze migranten,” aldus Van Gool.

Bekijk de OTTO Kwartaalrapportage

Wilt u voortaan de OTTO Kwartaalrapportage als eerste ontvangen? Stuur een e-mail met uw gegevens naar marketing@OTTOworkforce.eu.