OTTO Media

21 dec 2020
Frank-van-Gool-2020 v2

OTTO Work Force succesvol in turbulent jaar

Categorie: Nieuws

Nederlands grootste internationale arbeidsbemiddelaar OTTO Work Force gaat in week 52 van 2020 door de omzetgrens van een half miljard euro. De toename is te danken aan de groeiende vraag naar personeel vanuit de distributiecentra van de supermarkten en e-commerce

Belangrijkste punten:

  • De groepsomzet nam met 26 % toe van € 404 miljoen in 2019 naar € 508 miljoen in 2020
  • De medewerkerstevredenheid steeg van 8,02 in 2019 naar een 8,36 in 2020 (15.736 respondenten)
  • Het overgrote deel van de flexmedewerkers heeft contract met een urengarantie van > 32 uur per week, meer dan 30% heeft zelfs een contract voor onbepaalde tijd.
  • Initiatief voor oprichting Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Frank van Gool, directievoorzitter OTTO Work Force: “Net als voor veel mensen was 2020 voor OTTO Work Force ook een turbulent jaar. Een jaar waarin wij tal van activiteiten hadden gepland voor ons twintigjarig bestaan, werd een jaar dat in het teken stond van Corona met alles wat daarbij kwam kijken. Onder het motto “We take care of our people “ is voor ons het welzijn van onze medewerkers het belangrijkste geweest. Daar hebben wij maximaal op ingezet. Daarnaast zorgde met name de toeloop in de supermarkten voor een groeiende vraag naar personeel voor in de distributiecentra. Aan die vraag hebben wij kunnen voldoen, met daarbij continue de gezondheid van onze medewerkers in het oog houdend. Ondanks de zware en onzekere tijd is het daardoor voor OTTO Work Force omzettechnisch een goed jaar geweest”

Omzetpiek

De omzet van OTTO Work Force werd opgestuwd door een omzetpiek bij de supermarkten. Doordat er tijdens de Coronacrisis meer werd gekocht en vooral de online bestellingen flink toenamen groeide ook de vraag naar personeel. Momenteel zijn ruim 8.000 medewerkers van OTTO aan het werk in de distributiecentra van supermarktketens. De verwachting van OTTO Work Force is dat deze vraag zich doorzet in 2021 en zelfs nog verder toeneemt.

Zorg voor personeel

Absolute prioriteit van OTTO Work Force het afgelopen jaar is het welzijn van het personeel geweest onder het motto “We take care of our people” Het bedrijf heeft nog meer aandacht besteed aan de huisvesting van de arbeidsmigranten. Ook op de werkplek zelf is er toegezien op de optimale en veilige werkomstandigheden en er is extra gekeken naar vervoer van en naar de werklocatie. Zo heeft een deel van de medewerkers de beschikking gekregen over een e-bike.

Naast het gezondheidsaspect is er ook extra werk gemaakt van werkzekerheid. Er is gerealiseerd dat ruim 85 procent van de medewerkers van OTTO Work Force een urengarantie heeft en daardoor niet de kans loopt om zonder werk te komen. Meer dan dertig procent van de medewerkers heeft een verbintenis voor onbepaalde tijd.

Rol van de arbeidsmigrant

Om meer informatie te verstrekken over arbeidsmigranten heeft OTTO Work Force het initiatief genomen tot de oprichting van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten. Doel van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten is om betrokken partijen zoals politici en het bedrijfsleven, maar ook journalistiek en burgers objectieve informatie over arbeidsmigranten te kunnen verstrekken.

Rapport Roemer

Dit jaar was er veel aandacht voor het rapport van Emile Roemer namens het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. OTTO Work Force is blij met de aanbevelingen voor de herinvoering van een uitzendvergunning, de certificering van arbeidsmigrantenhuisvesting en het loskoppelen van wonen en werken voor arbeidsmigranten. OTTO Work Force pleit al langer in het openbaar om excessen in de sector uit te wassen en de omstandigheden voor arbeidsmigranten verder te verbeteren.