OTTO Media

03 jun 2014
talent-naar-de-top-otto-work-force

OTTO Work Force tekent Charter Talent naar de Top

Categorie: Persberichten

Op 3 juni 2014 ondertekent OTTO Work Force het Charter ‘Talent naar de Top’. Hiermee onderstreept de uitzendonderneming het belang van diversiteit en van de doorstroming van vrouwen naar topfuncties. Hoewel bij OTTO reeds 55% van de staffuncties en van de leidinggevende functies door vrouwen wordt vervuld, is het bedrijf zeer gemotiveerd om zich aan het Charter te verbinden.

Directievoorzitter Frank van Gool: “Ons bedrijf is in het jaar 2000 opgericht en dus echt van deze tijd: geen tradities, een frisse aanpak en veel daadkracht. Ons personeel is relatief jong, zeer internationaal en erg ambitieus. Die mix van factoren verklaart het –voor Nederland- hoge percentage vrouwelijke werknemers en leidinggevenden. Met dit Charter willen wij deze goede balans vasthouden en onze kennis delen met andere bedrijven die dit Charter ondertekenen”.

OTTO Work Force zal het Charter in de eigen organisatie gebruiken om het belang van doorstroming te benadrukken. Operationeel directeur Karolina Swoboda: “Wij stimuleren de ambitie van onze medewerkers. Juist mensen die laten zien wat ze in hun mars hebben moeten de kans krijgen om dat waar te maken. Daar gaat een enorme stimulans van uit. Ikzelf begon destijds als flexmedewerker en nu zit ik in de directie”.