VeNAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

REJESTRACJA

W jaki sposób mogę się zarejestrować w OTTO Work Force? Czy muszę umówić się na spotkanie?
Zawsze znajdziemy czas dla osób poszukujących pracy. Dlatego w pierwszej kolejności umawiamy się na spotkanie. Osoby niezarejestrowane w OTTO Work Force powinny najpierw dokonać rejestracji online za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wtedy podczas osobistej rozmowy kwalifikacyjnej w naszym oddziale będziemy mogli całkowicie skupić się na omówieniu umiejętności, wiedzy i doświadczenia zawodowego kandydata oraz rodzaju poszukiwanej pracy.

Co należy wziąć ze sobą na spotkanie?
Aktualny życiorys (CV), ważny dokument potwierdzający tożsamość (paszport lub dowód osobisty), numer konta bankowego oraz polisę lub kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby nieposiadające obywatelstwa niderlandzkiego powinny zabrać ze sobą dokument wydany przez urząd gminy lub urząd skarbowy zawierający numer BSN.

Jak wygląda dalsza procedura?
Po dokonaniu rejestracji kandydaci mogą zapoznać się ofertami pracy na naszej stronie internetowej, za pośrednictwem której można również ubiegać się o poszczególne stanowiska. Ponadto, będziemy kontaktować się z kandydatami po pojawieniu się interesującej ich oferty. W takiej sytuacji kandydat może zostać zaproszony do oddziału w celu osobistego omówienia szczegółów oferty.

Jeśli zarejestruję się w OTTO Work Force w Holandii, czy OTTO Work Force na przykład w Polsce nawiąże ze mną kontakt w sprawie odpowiedniej pracy?
Tak. Może się to zdarzyć, ale w większości przypadków kontakty między kandydatami a OTTO odbywają się za pośrednictwem oddziału, w którym dokonano zapisu.

PRACA

Jakiego typu pracę mogę wykonywać za pośrednictwem OTTO Work Force?
Każdego dnia tysiące pracowników OTTO Work Force pracuje w sektorze logistycznym, produkcyjnym i produkcji żywności oraz w rolnictwie. Posiadamy także oferty pracy na stanowiskach kierowniczych, np. On-Site Manager w OTTO Work Force. Możliwości są więc bardzo zróżnicowane.

Czy oddelegowanie do pracy odbywa się tylko na zasadzie tymczasowej, czy można też dostać umowę na czas nieokreślony?
Pracując za pośrednictwem OTTO Work Force można nawiązać stały stosunek pracy.

Jakie warunki układu zbiorowego pracy (CAO) stosuje OTTO Work Force wobec swoich pracowników?
OTTO Work Force jest członkiem niderlandzkiego Związku agencji pracy tymczasowej (ABU)
i stosuje przepisy zawarte w ABU-CAO.

Czy pracując za pośrednictwem OTTO Work Force otrzymam umowę o pracę?
Tak, bez podpisania umowy nie można podjąć pracy.

W jaki sposób mam przekazać ilość przepracowanych godzin?
To zależy od klienta, na rzecz którego świadczona jest praca. U większości zleceniodawców informacje te przekazuje się cyfrowo. Jeśli stosowany jest inny system, pracownik zostanie o tym powiadomiony przy rozpoczęciu pracy.

Nie mam karty czasu pracy, która mogłaby zostać podpisana. Co mogę zrobić?
W takiej sytuacji należy zgłosić się do Job Coordinatora lub Account Managera.

WYNAGRODZENIE

Kiedy otrzymam wynagrodzenie?
Wynagrodzenie osób rozliczanych w systemie cotygodniowym przelewane jest w czwartek następujący po przepracowanym tygodniu. W przypadku pracowników rozliczanych co cztery tygodnie, wynagrodzenie wypłacane jest 7 dni roboczych po zakończeniu ostatniego tygodnia. Dla przykładu: pensja za przepracowane tygodnie 1-4 jest wypłacana we wtorek w tygodniu 6.

Kiedy otrzymam pasek wypłaty?
Cyfrowy pasek wypłaty jest dostępny w my OTTO bezpośrednio po wypłacie.