Vacatureoverzicht

Je registreert de vragen van onze flexmedewerkers.Je verwerkt de vragen en controleert ze in onze systemen SAP / Parijs en Quintic en corrigeert zo nodig fouten.Je gaat proactief om met de problematische situatie en raakt op tijd betrokken.om de juiste …

Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen van de juiste producten die online besteld zijn door particulieren en het bijvullen van de schappen.Het is als het ware boodschappen doen, niet in een van de winkels maar in het grote magazijn.Het is …