Vacatureoverzicht

De Maintenance Engineer is verantwoordelijk voor het (preventief) onderhoud aan en technische beheer van industriële productiemachines en gebouw gebonden installaties teneinde de continuïteit van het operationele proces te waarborgen.Taken van de functie– Zelfstandig uitvoeren van (preventief) onderhoud aan industriële productiemachines …

Na een gedegen inwerkperiode krijg je als operator een werkgebied toegekend bestaande uit 1 tot 3 productielijnen. Samen met je collega’s (productiemedewerkers, technische dienst, ploegleiders etc) draag je zorg voor een optimaal verloop van de diverse processen binnen je werkgebied. …

De Technical Support Engineer draagt in technische zin zorg voor de continuïteit van het gehele operationele proces en een veilig en efficiënt functionerend machinepark. Storingen worden zelfstandig opgelost of wanneer noodzakelijk onderneemt hij actie, zowel in- als extern om de …