Werkwijze

OTTO Work Force is altijd op zoek naar mensen die het verschil maken. Goed is niet goed genoeg, wij willen alleen de beste mensen. Deze mensen selecteren wij voor u. Zodat de beste mensen voor u het verschil kunnen maken. Om ervoor te zorgen dat wij de mensen vinden die aansluiten bij uw arbeidsbehoefte, doorlopen wij samen met u verschillende stappen:

1

Behoefte inventarisatie

Behoefte inventarisatie
Samen met u inventariseren wij uw arbeidsbehoefte. We analyseren de gevraagde functie- en competentieprofielen en de zaken waar u als opdrachtgever waarde aan hecht. Dit doen wij zowel op basis van hard als soft skills.

2

Matchen

Matchen
Nadat we samen uw arbeidsbehoefte in kaart hebben gebracht, zal ons systeem de meest geschikte kandidaat selecteren in het huidige bestand. Als deze niet beschikbaar is zal een wervingsopdracht verzonden worden naar onze wervingskantoren in Nederland, Duitsland, Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Het proces van werving en selectie noemen wij “matching”. We matchen namelijk uw arbeidsbehoefte aan onze medewerkers, om zodoende tot de beste selectie te komen.

3

Selectie

Selectie
Het selecteren van de beste mensen bestaat uit 3 stappen:

  • Intake: de werving begint met een intakegesprek. Tijdens deze intake besteden wij veel aandacht aan de werkervaring en genoten opleiding van de (potentiële) medewerker. Daarnaast zijn motivatie en eerste indruk voor ons van groot belang.
  • Test: in het selectieproces maken wij gebruik van een aantal unieke testmethodes. We testen (potentiële) medewerkers op onderwerpen zoals betrouwbaarheid, inzet, heimweebestendigheid en evenwichtigheid en taalvaardigheid. Hieruit rolt een Fit-for-the-job rapport. Op basis van dit rapport kan een match worden gemaakt met de functieprofielen en vacatures welke gevraagd worden.
  • VOG: Elke medewerker die bij OTTO Work Force in dienst is, beschikt over een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) dat is opgevraagd in het thuisland.

4

In dienst

In dienst
Medewerkers gaan nooit bij u aan de slag zonder begeleiding. Wij verzorgen een “Werken bij…” boek, dat wordt gebruikt voor nieuwe medewerkers. Hierin staat alle informatie over de werkzaamheden, regels en u als opdrachtgever beschreven. Daarnaast zal een eerste opstart of instroom van nieuwe medewerkers altijd begeleid worden door onze On-Site of Account Manager. Hij of zij is zowel het aanspreekpunt voor u als opdrachtgever, als voor onze medewerkers die bij u werkzaam zijn. De On-Site of Account Manager verzorgt onder andere de informatievoorziening, begeleiding op de werkvloer, aansturing en monitoring van de kwalitatieve en kwantitatieve prestatie en zoekt naar mogelijkheden tot procesoptimalisatie.

5

Planning

Planning
Samen met uw On-Site of Account Manager maakt u een planning. Daarbij kijken we naar zowel lange termijn als korte termijn. Forecasting voor de toekomst vinden wij essentieel, zodat u ook op lange termijn over een goede pool van medewerkers beschikt. Een juiste forecast zorgt er bijvoorbeeld voor dat we tijdig kunnen vaststellen of aanvullende instroom of (cross) training van huidige medewerkers noodzakelijk is.

6

Waarborging van kwaliteit

Waarborging van kwaliteit
OTTO Work Force staat voor de hoogste kwaliteit. Niet voor niets beschikken we in verschillende landen over certificaten en erkenningen die staan voor de hoogste norm in kwaliteit. In de partnerships met onze opdrachtgevers waarborgen wij de kwaliteit van de samenwerking op een aantal manieren:

  • Opstellen van een Service Level Agreement (SLA) met duidelijke targets
  • Evaluatie en beoordelingsgesprekken met medewerkers
  • Focus op voortdurende ontwikkeling van medewerkers
  • Focus op procesoptimalisatie en kostenbesparingsprocessen
  • Heldere en duidelijke overlegstructuur
  • Korte communicatielijnen
  • Heldere klachtenproces

Meer weten?
Wilt u meer te weten komen over de mogelijkheden die OTTO Work Force u kan bieden? Neem dan contact met ons op.