OTTO Media

16 jan 2018
OTTO Work Force kantoor billboard

Werkgevers noemen arbeidsimmigratie noodzakelijk

Categorie: Blog

Dat kopt De Telegraaf vanmorgen. ‘De komst van arbeidsmigranten naar ons land is onvermijdelijk vanwege het grote tekort aan vakmensen in verschillende sectoren.’ Dat zeggen verschillende werkgeversclubs. Zij reageren daarmee op de oproep van CNV-voorzitter Maurice Limmen die een rem op arbeidsmigranten eist. Volgens de vakbondsman zitten er 1,2 miljoen mensen in ons land thuis die aan het werk kunnen.

Frank van Gool, CEO OTTO Work Force: ”Nederland gaat de arbeidsmigranten de komende jaren heel hard nodig hebben. Door de aantrekkende economie en demografische ontwikkelingen, ontstaat er binnen een aantal jaar al een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. In Europa is 25 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Om ons heen gaan we de effecten daarvan al zien, kijk maar naar Duitsland waar het arbeidstekort in 2025 zal oplopen tot 3,5 miljoen. We hebben de arbeidsmigranten hard nodig om de gaten in onze arbeidsmarkt op te vullen. Daarom moeten we heel snel een omslag gaan maken in ons denken en ons meer op de positieve aspecten gaan focussen. Nederland zal er nog hard aan moeten gaan trekken om de strijd om de broodnodige arbeidsmigranten te winnen.

Het is dan ook onjuist dat Oost-Europese arbeidsmigranten banen innemen omdat ze werken voor salarissen waar Nederlanders werknemers niet tegenop kunnen. Waarom er dan wel vraag is naar arbeidsmigranten? Zij worden vooral ingezet voor banen waar niet direct Nederlandse werknemers voor te vinden zijn. Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek blijkt ook dat er nauwelijks arbeidsverdringing is in de sectoren waar het aandeel arbeidsmigranten het sterkst groeit.

In plaats van dat Nederland de dupe is van deze arbeidskrachten, leveren zij juist ontzettend veel op. Premies en belastingen worden door ruim 90 procent van de 156.000 Poolse arbeidsmigranten in Nederland afgedragen. Vanwege de hoge participatiegraad, 80 procent van de Polen in Nederland werkt in loondienst of als zelfstandige, en hogere retourmigratie (na tien jaar is ruim de helft van de migranten weer vertrokken), maken Poolse arbeidsmigranten daarentegen relatief weinig aanspraak op onze sociale voorzieningen. Op die manier draagt een arbeidsmigrant jaarlijks gemiddeld 1.800 euro bij aan de Nederlandse schatkist. Dit betekent voor 2017 een totaalbedrag van minimaal 400 miljoen euro.

Het artikel in De Telegraaf heeft ook betrekking op het tekort aan vakmensen in bijvoorbeeld de installatiebranche en de bouwsector. Klik hier om het hele artikel te lezen op DeTelegraaf.nl.