ЗАЩО OTTO WORK FORCE?

EURO

Правилната заплата която е винаги навреме

CONTRACT

Прозрачни трудови договори
с гарантирано работно време

SUPPORT

Помощ 24/7

HOUSING

Настаняване на най-високо
ниво

EUROPE

№ 1 сред международните
агенции за набиране на персонал

HANDSHAKE

Сътрудничество с най-големите
и най-известните марки

LIGHTBULB

22 години
опит

PEOPLE

25.000 заети души
ежедневно в цяла Европа

РЕЗУЛТАТ
Ние сме рентабилни и целенасочени

EВРОПЕЙСКИ
Границите нямат значение, важно е качеството

SOCIALLY INVOLVED
We care for our colleagues and for the world around us

PERFORMANCE
We always take one step further

EMPOWERMENT
We enable our people to take responsibility

CUSTOMER EXCELLENCE
We are focused on offering the best service to our clients

TRANSPARENT
We believe in openness

Уважението е в основата на нашата фирма
и наше ежедневно предизвикателство.

RESPECT